سفر نامه ماسوله

اردیبهشت 94

روستای‌ ماسوله‌ در جنوب‌ غربی‌ شهرستان‌ فومن و در ۶۳ کیلومتری‌ رشت واقع‌ شده‌ و آب‌ وهوای‌ معتدل‌ دارد. معماری‌ بومی‌، چشمه‌ سارها، آبشارها و رودخانه‌ «رودخان‌» و جنگل‌ سرسبز مطلوبیت‌جهانگردی‌ جذابی‌ به‌ آن‌ بخشیده‌ است‌. معماری‌ ماسوله‌ یکپارچه‌ و خانه‌های‌ آن‌ دو طبقه‌اند. این‌ خانه‌ها شامل‌دالان‌ ورودی‌، انبار و سیاهچال‌ است‌ و با یک‌ رشته‌ پلکان‌ به‌ هم‌ متصل‌ می‌شوند. پشت‌ بام‌ یک‌ خانه‌، حیاط‌خانه‌ بعدی‌ است‌. بقاع‌ بسیار قدیمی‌ عون‌ بن‌ علی‌ (ع‌) و عون‌ بن‌ محمّد در ماسوله‌ قرار گرفته‌اند که‌ واجد ارزش‌های‌ زیارتگاهی‌ هستند.

اینجا ماسوله است.دهی پله کانی در قلب جنگلهای رودخان...اینجا زادگاه میرزا کوچک خان جنگلی است.اینجا زادگاه عرق ایرانی است.اینجا قلب مبارزات است با دستهایی خالی و قلبی سرشار از غیرت مردانه...