سفرنامه قلعه الموت

خرداد94

 

 

هنگامی که بر فراز این قلعه می ایستید و به اطراف نگاه می‌کنید به ایرانی بودنتان مغرور می شوید و به همت و فکر اجدادتان می‌بالید،”قلعه الموت” یا “دژ حسن صباح” در بلندی‌های رشته کوه های البرز و در استان قزوین قرار دارد. این دژ در مجاورت روستای “گازرخان” ساخته شده و معروف ترین قلعه ایران است.

مسیر دسترسی :

جهت دسترسی، از تهران در مسیر اتوبان تهران-قزوین حرکت نموده و در انتهای اتوبان و چند کیلومتر قبل از قزوین ( ۲ کیلومتر بعد از عوارضی قزوین ) مسیر فرعی سمت راست اتوبان که با تابلو “الموت” نشان داده شده است را ادامه دهید. برای طی مسیر می‌توانید از نقشه زیر کمک بگیرید.

پس از طی مسافت تقریبی۴۰ کیلومتر، به رجایی دشت می رسید، با طی مسافت تقریبی ۵۰ کیلومتر و گذشتن از “دیکین”،”معلم کلایه” و “شهرک” به روستای “شترخان” خواهید رسید. بلافاصله بعد از عبور از روستای شتر خان وارد مسیر فرعی سمت چپ شده و با طی مسافت تقریبی ۹ کیلومتر به روستای “گازرخان” می رسید.قلعه در مجاورت این روستا واقع شده است.